Cược Miễn Phí 7Live Asia


Đạt Đến Mục Tiêu! Nhận Tiền Cược Miễn Phí Lên Đến 388VND !

Điều Khoản & Điều Kiện

1. Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu vào lúc 00:00:01 (GMT+8) ngày 01/11/2014 cho đến lúc 23:59:59 (GMT+8) ngày 30/11/2014 .Chương trình này áp dụng cho tất cả thành viên của7live.aisa tại các quốc gia sau :Việt Nam

2. Để đạt được điều kiện ,thành viên cần đạt được như sau : 

3. Tiền cược miễn phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản chính của Quý Khách sau ngày 01/11/2014 lúc 12:30:00 (GMT+8)

4. Tiền cược miễn phí cần trải qua 8 vòng cược trước khi tiến hành rút tiền
Ví dụ :
Tiền cược miễn phí : VND58
Số vòng cược yêu cầu : = VND58 x8 = VND 464 ( hoặc tiền tệ tương đương )
*Tất cả những vé cược tại RNG và trò chơi Slot sẽ không được tính vào tổng số yều cầu đặt cược của khuyến mãi này

5. Tất cả cược huề, cược bị hủy, cược 2 bên sẽ không được tính vào tổng số yêu cầu đặt cược của khuyến mãi này .

6. Những vé cược trên tỷ lệ dưới 1.75( Dec ) / 0.75( Hongkong)/ 0.75( Malay)/-200( US )/-2( indo) sẽ không được tính vào tổng tiền cược.

7. Khuyến mãi này không được kết hợp cùng với khuyến mãi khác ngoại trừ :
Hoàn trả tiền mặt thể thao
Hoàn trả tiền mặt Casino trực tuyến
Hoàn trả tiền mặt Keno
Hoàn trả tiền mặt iLotto

8. Các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi được áp dụng